Ngô , T. T. T. H., Lương , T. M. H. . và Trần , T. T. H. (2024) “TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U NHÚ ĐƯỜNG HÔ HẤP TÁI PHÁT Ở TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8552.