Nguyễn , V. N. ., Đỗ , N. S. . và Bùi , T. H. G. . (2024) “GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA VÀ CÁC THÔNG SỐ LÂM SÀNG, KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8555.