Vũ , M. T. ., Đỗ , Đức P., Lưu , V. T. ., Hoàng, H. V. ., Lê, M. H. ., Nguyễn , Đức H. . và Duong , Đức L. . (2024) “KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8556.