Nguyễn , T. T. . và Nguyễn , Q. T. . (2024) “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8557.