Nguyễn , V. T. ., Ngô , Q. Đạt ., Nguyễn , H. T. . và Nguyễn , H. N. T. . (2024) “XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8558.