Ngô , T. D. ., Dương, T. M. C., Trần , N. Ánh . và Nguyễn , T. S. . (2024) “KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8559.