Vũ , Đình P. ., Thân , M. H. và Đặng , B. T. (2024) “HIỆU QUẢ ÁP DỤNG GÓI HỒI SỨC 1 GIỜ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8560.