Trương, V. H. ., Trần , C. V. . và Nguyễn , H. S. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8561.