Văn Minh, P. và Thị Kiều Loan, P. . (2021) “TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 504(1). doi: 10.51298/vmj.v504i1.874.