Ngô , Đăng Q., Ngô , V. T. . và Dương , Đình T. . (2024) “KẾT QUẢ KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CÓ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG CÁNH TAY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8860.