Tạ , T. H. T. ., Nguyễn , T. V. . và Phạm , T. V. D. (2024) “PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8864.