Trần , H. T., Phạm , M. C., Nguyễn , T. Đạt . và Lương , Q. C. . (2024) “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8865.