Ngô , M. P., Nguyễn , T. T. H. và Vũ , K. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC PHÁC ĐỒ 4AC – 4TH BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8866.