Cung, H. S. . và Lê, Q. T. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHÍN TRẮNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO SỬ DỤNG LASER FEMTO Z8”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8869.