Trần, Q. H. ., Nguyễn , V. C. ., Trần, Đức và Lê, T. A. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8870.