Nguyễn , T. T. và Đỗ , A. T. . (2024) “KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL VÀ CARBOPLATIN BƯỚC 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8871.