Thiều, T. K., Nguyễn , V. T., Nguyễn , T. T. H. và Nguyễn , Q. A. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8872.