Lô , Q. N. . và Trần , M. P. . (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP NHÂN BẰNG DAO SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8874.