Hoàng , H. Q. ., Nguyễn , V. H. . và Vũ, T. B. T. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC TRONG CƠ NĂNG CÓ ĐỘ LÁC LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8875.