Bùi , T. H. G. và Mạc , D. H. . (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM RA VIỆN VÀ HIỆU QUẢ HỒI PHỤC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8876.