Trần , Đình H., Nguyễn , M. A. . và Đỗ , M. T. (2024) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8877.