Nguyễn , N. G. . và Nguyễn , V. L. . (2024) “KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH SAI KHỚP CÙNG ĐÒN CẤP TÍNH BẰNG NẸP MÓC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8878.