Ngô , A. V. . và Nguyễn , V. N. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH KAWASAKI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8880.