Chử, Q. H. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH MẠC TREO TRÀNG DƯỚI BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH ĐẠI TRÀNG TRÁI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA - TRỰC TRÀNG CAO TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8881.