Trần , P. Đông và Phan, T. H. N. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP KÉO GIÃN CỘT SỐNG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8882.