Trần, T. H. T. và Hoàng , H. (2024) “THỰC TRẠNG THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYÊN QUANG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8883.