Phạm , T. Q., Đỗ , A. T. . và Trần , T. . (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8884.