Đỗ , T. Đạt, Nguyễn , T. T. H. và Phan , T. H. T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ÁP XE VÚ Ở BỆNH NHÂN ĐANG CHO CON BÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8885.