Vũ , M. H. ., Hoàng , C. . và Mai, Q. T. . (2024) “NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT BRINZOLAMIDE 1%”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8891.