Nguyễn , T. T. ., Nguyễn , C. T. ., Nguyễn , Đình Q. . và Bùi , T. H. G. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐƯỢC ĐO BẰNG USCOM Ở BỆNH NHÂN PHẢN VỆ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8892.