Lê, N. T. D., Đoàn, T. B. U. và Trần, X. P. (2024) “ĐẶC ĐIỂM CARABELLI TRÊN RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI HÀM TRÊN Ở SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8894.