Hoàng , Đình Âu . và Hoàng , T. Q. . (2024) “SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CỦA VIÊM XOANG DO NẤM ASPERGILLUS VỚI CÁC LOẠI NẤM KHÁC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8895.