Phạm , T. V. A. ., Nguyễn , T. N. T., Hoàng , T. T. ., Nguyễn , T. C. V. và Nguyễn , T. H. . (2024) “CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8902.