Dương , M. N. . và Nguyễn , Q. T. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8904.