Trần , Đình T. ., Lại , V. H. ., Trần , H. T. ., Bùi , T. H. . và Nguyễn , P. T. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC NEOMIL NANO LÊN TÌNH TRẠNG NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG, CÔNG THỨC MÁU, ALBUMIN HUYẾT THANH, NHẰM TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI GẦY (BMI<18,5) NHÓM TUỔI TRUNG NIÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8908.