Trần , T. L. . và Lê, T. A. Đào . (2024) “NHẬN XÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ THAI 8 – 12 TUẦN TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021 – 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8909.