Nguyễn , T. M. T., Lê, G. N. ., Nguyễn , T. H. ., Lê, V. S. ., Nguyễn , T. L. H. ., Nguyễn , T. T. ., Hoàng, X. L. ., Nguyễn, V. L. ., Nguyễn , T. H., Nguyễn , T. H. ., Nguyễn , C. P. . và Vũ , S. N. . (2024) “THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8913.