Lê, H. L. H., Trần, T. L., Trịnh , T. H. N., Đại, D. Q., Tạ, T. Đạt, Vũ , B. T. ., Lê, N. A. . và Nguyễn , H. V. . (2024) “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8914.