Nguyễn , M. C. . và Trần, T. T. H. (2024) “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8915.