Trịnh , T. T. H. và Nguyễn , T. A. . (2024) “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHÉP ĐO NIỆU DÒNG ĐỒ TRÊN BỆNH NHÂN NAM GIỚI CÓ RỐI LOẠN TIỂU TIỆN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8916.