Đào , Đình N. ., Lê, C. Đại . và Ngô , X. Q. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ NIÊM MẠC MÁ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8917.