Ngô , A. V. ., Phí , T. N. T. và Đoàn , T. M. T. . (2024) “SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8918.