Trần , B. T. . và Phùng, N. T. N. (2024) “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8919.