Nguyễn , Đức P. và Nguyễn , V. T. . (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BỊ RẮN LỤC TRE CẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8920.