Vũ, T. P. A., Trịnh , Q. Đạt, Dương, T. H. và Phạm, Q. H. (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U VÙNG THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC TỪ THÁNG 1/2015 ĐẾN THÁNG 12/2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9186.