Nguyễn, Q. S., Trịnh , H. S. và Trịnh , Q. Đạt (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐỐT SÓNG CAO TẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9191.