Phạm, T. H., Nguyễn, Đức A., Vũ, T. B. T. và Đinh, Đăng T. (2024) “ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT RELEX SMILE ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9192.