Vũ, T. T., Dương, D. T., Phạm, Q. T., Nguyễn, V. D. và Trần, T. D. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN HY SINH DÂY CHẰNG CHÉO SAU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9195.