Nguyễn, H. V., Vũ, H. T. và Nguyễn, C. H. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN NÃO BẰNG XẠ PHẪU VÀ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9196.