Vũ, M. H. và Trương, C. Đạt (2024) “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9201.